Wszyscy aż za dobrze znamy historie noworocznych postanowień. Zwykle ich los zaczyna się na kartce papieru, na której skrzętnie zapisujemy wszystkie swoje dążenia i tak zwane, mocne postanowienia poprawy. Zwykle ich los również kończy się na tej samej kartce papieru. Dlatego szanujemy, że niektórym udaje się realizować swoje postanowienia w naprawdę świetnym stylu.

 

Narciarstwo idzie w parze z ochroną środowiska

Firma Fischer Ski jest powszechnie znana ze swojego zrównoważonego podejścia do prowadzenia biznesu. Prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie tak rozrośniętego przedsiębiorstwa, jak Fischer Ski ciągnie za sobą głęboką eksploatację środowiska naturalnego. Dlatego teoretycy biznesu przekonują, że każda firma powinna zwiększać swoje inwestycje na rzecz pracowników i przeznaczać fundusze na ochronę środowiska. Wymienione wydatki są traktowane nie jako wydatek przedsiębiorstwa, ale inwestycje i źródło napędzające innowacyjność.

Parafrazując słynne powiedzenie JF Kennedy’ego – Nie pytaj co Ziemia może zrobić dla Ciebie, spytaj co Ty możesz zrobić dla Ziemi, Firma Fischer od 2010 r. konsekwentnie spełnia swoje postanowienia noworoczne. Od 9 lat Fischer jest członkiem Sieci Odpowiedzialności Korporacyjnej FIBS. Dzięki temu aktywnie wywiera wpływ na promowanie działań odpowiedzialnych ekonomicznie, społecznie i ekologicznie oraz dba o swoją świadomość tych problemów. Ponadto, członkostwo w organizacji EOG pozwala firmie na branie udziału w projektach zrównoważonego rozwoju branży sportowej i daje dostęp do kluczowych informacji o sprawach istotnych dla sektora. Fischer jako pracodawca gwarantuje uczciwe warunki pracy i chroni prawa swoich pracowników i podwykonawców. Gdyby tego było mało, wspieramy również spółkę Protect Our Winters Finland. To organizacja, która prowadzi kampanię przeciwko zmianom klimatycznym.

 

Noworoczne postanowienia

Produkty marki Fischer już teraz wykonywane są w warunkach akceptowalnych społecznie i etycznie. Ale w 2019 r. firma planuje jeszcze bardziej udoskonalić swoje działania i funkcjonowanie fabryki Halti.

Cele Fischer na 2019 r.:

  • Zobowiązuje się do zwiększenia odsetka swoich dostawców skontrolowanych przez BSCI  do 80% do 2020 r. We wszystkich kategoriach swoich produktów.
  • Znacząco zwiększy wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach.
  • Poprawi swoją odpowiedzialność korporacyjną na różne sposoby, jako członek FIBS i EOG.

 

 

Samospełniających się postanowień w 2019 r. życzy cały zespół MCK Sport!

Tagi: , , , ,