Regulamin sklepu MCK Sport

Niniejszy regulamin określa zasady oraz ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez firmę MCK SPORT Jakub Ciechalski z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mcksport.pl. Sklep internetowy powstał na bazie klubowego sklepu tenisowego (halatenisowa.pl) i stale się rozwija. Obecnie można odwiedzić nasz stacjonarny sklep w centrum Warszawy na Powiślu al. 3go Maja 2, 00-391 Warszawa.
Nasze bogate doświadczenie, stałe śledzenie najnowszych trendów, nowinek technicznych pozwala nam zapewnić klientom fachowe porady oraz właściwy dobór sprzętu sportowego. Wszystko to sprawia, że sklep się stale rozwija i poszerza grono zadowolonych klientów.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego mcksport.pl
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.mcksport.pl jest firma MCK Sport Jakub Ciechalski z siedzibą w Warszawie, ul Brazylijska 15/13, 03-946 Warszawa, NIP: 118-192-30-44, REGON: 146649434.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i aktualnego oprogramowania.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, opinie oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu.
 8. Zamówienia w sklepie realizowane są wyłącznie na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii.

§ 2. Warunki składania zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową mcksport.pl, dokonać wyboru towaru i podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, oraz informacje dostępne na stronie wypełnić formularz zgodnie ze stanem faktycznym.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy.
   Klient zobowiązany jest do określenia metody płatności (za pobraniem lub przelewem z przedpłatą).
 5. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją treści Regulaminu, podaniem danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą MCK SPORT umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia pod wskazany adres wpisany w formularzu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z Potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 9. Umowę sprzedaży sporządza się zgodnie z regulaminem, w języku polskim.
 10. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.
 11. Zamówienia będą wykonywane w terminie 1-3 dni roboczych. Jeżeli kupujący decyduje się na odbiór osobisty to czas na odbiór wynosi 7 dni od czasu poinformowania klienta, że towar oczekuje na odbiór. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w określonym terminie kupujący otrzyma stosowną informację telefonicznie, bądź mailem z możliwością odstąpienia od zakupu.
 12. Realizacja zamówienia niektórych produktów wymaga czasu dłuższego niż ten, który został podany w punkcie 19 niniejszego regulaminu (informacja na ten temat podana przy opisie produktu, oraz w koszyku), dotyczy to produktów z przedsprzedaży, lub produktów specjalistycznych. W przypadku niedostępności zamówionego towaru/towarów w magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Sprzedawca zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia i zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze lub zaproponuje towar o podobnych parametrach. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia lub telefonicznie.
 13. Do każdego zamówienia dołączany będzie paragon lub faktura. W przypadku wyboru faktury Kupujący akceptując niniejszy Regulamin udziela MCK Sport Jakub Ciechalski akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 14. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

§ 3. Ceny towarów, koszty przesyłki oraz rodzaje płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w PLN wraz z VAT.
 2. Koszty dostawy zamówienia podawana są osobno w koszyku przy składanym zamówieniu. Wysyłka możliwa jest na terenie Polski poprzez DPD, Inpost (wyłącznie produkty mieszczące się w paczkomacie), na terenie UE, Norwegii i Szwajcarii poprzez DPD, GLS, UPS.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych, lub wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na ceny złożonych wcześniej zamówień.
 4. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą: przelew bankowy, płatność elektroniczna realizowana przez PayPal, PayU.com, płatność ratalna Alior Bank, lub płatność przy odbiorze z obowiązkiem zapłaty.
 6. W przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu bankowego należność za zamówiony towar powiększoną o należne koszty dostawy Klient uiszcza na poniżej wskazany numer rachunku bankowego:
  MCK Sport Jakub Ciechalski
  ul. Brazylijska 15/13,
  03-946 Warszawa
  mBank: 72 1140 2004 0000 3602 8274 1551
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu poprawnie wykonanej operacji od operatora płatności, lub w przypadku przelewu bankowego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem z obowiązkiem zapłaty realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 8. Uszkodzenia przesyłek powstałe podczas transportu mogą być reklamowane jedynie na podstawie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 9. Przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Jeżeli stwierdzi uszkodzenia powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 4. Rękojmia i gwarancja

 1. MCK Sport odpowiada przed Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady w towarze Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 3. Przy zgłoszeniu reklamacji, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i wysłać na adres: MCK Sport – KT Marki ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki wraz z reklamowanym towarem. Na oświadczeniu podać: imię, nazwisko, dane kontaktowe, oraz dokładny opis usterki reklamowanego produktu. Można skorzystać z poniższych formularzy reklamacyjnych:
 4. Sklep nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 5. W celu przyśpieszenia obsługi procesu, oraz uniknięcia niepotrzebnych kosztów Sprzedawca dopuszcza możliwość zgłoszenia przez Klienta reklamacji drogą elektroniczną. Reklamacja, wraz ze zdjęciami produktu może być złożona na adres serwis@mcksport.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 6. W przypadkach uzasadnionych reklamacji gwarantujemy wymianę produktu na inny (wolny od wad), lub zwrot należności poprzez przelew bankowy na wskazane przez Klienta konto.
 7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 8. W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja zostanie uwzględniona koszty przesyłki ponosi Sprzedający.
 9. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 5. Zwroty

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: MCK Sport – KT Marki, ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: serwis@mcksport.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w regulaminie Paragraf 5 pkt. 11. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do klienta.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Zwrotu towaru w stanie nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania można dokonać na podstawie dowodu zakupu (paragonu lub faktury), który należy umieścić w paczce ze zwracanym towarem. Towar należy odesłać na adres:
  MCK Sport – KT Marki
  ul. Piłsudskiego 117,
  05-270 Marki
  Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na wskazany adres przed upływem tego terminu.
 8. Zwrot pieniędzy obejmuje wartość odsyłanego towaru, oraz kosztów najtańszej przesyłki. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
 9. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od zakupu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Formularz zwrotu – formularz-zwrotu

§ 6. Ustawienia wiązań narciarskich

 1. Sklep na życzenie klienta może ustawić siłę wypięcia wiązań w nartach zgodnie z normą ISO 11088. Jeśli klient określi poziom zaawansowania jazdy na nartach zostanie on uwzględniany w ustawieniu wiązań. Za ustawienie wiązań narciarskich sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Ustawienie wiązań wg. norm ISO 11088 nie gwarantuje wypięcia buta z wiązań, lub niewypięcia podczas jazdy. Należy uwzględnić wiele czynników, jak warunki na stoku, czy sprawność narciarza.
 3. Przed użyciem sprzętu narciarskiego, należy bezwzględnie sprawdzić, czy wszystkie parametry w tym wiązania są poprawnie ustawione.

§ 7. Dane osobowe i pliki “cookies”

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 6. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:
  • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  • statystycznym.
 8. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

§ 8. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: Newsletter, oraz Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi prowadzenia Newsletter’a i Konta świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Klient z usługi Newsletter może skorzystać po wprowadzeniu swojego adresu poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 7. Złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania przez Użytkownika Konta.
 8. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Użytkownik, przy zakładaniu Konta zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane przy rejestracji pola zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Korzystanie ze Sklepu bez rejestracji jest również bezpłatne.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu pod adresem https://mcksport.pl/moje-konto/, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem mcksport.pl, a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 2. Śródtytuły (nazwy paragrafów) zawarte w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia bez podawania przyczyn.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z przyczyn prawnych i organizacyjnych.